.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.: Universitas Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominata :.
.: Felvetteknek :. .: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
2014. április 23. szerda
home
Üdvözlünk az ELTE Minőségbiztosítás portálján!
  Hírek, információk
A 2013. évi DPR felmérés főnyereményeinek nyertesei
Karrierközpontos képzéseket nyertek a Diplomás Pályakövetési Rendszerben résztvevő szerencsés hallgatók. Részletek »
OMHV a 2013/2014-es tanév őszi félévében
Az oktatói munka hallgatói véleményezésére minden ELTE-s hallgatónak lehetősége van a félévben felvett kurzusaival, illetve a kurzusokat tartó oktatók munkájával kapcsolatban. A kérdőívek kitöltésére a 2013/2014-es tanév őszi félévében 2013. december 21. 00:00 és 2014. január 30. 23:59 között van lehetőség a Neptunban. Részletek »
Hasznos információk és még nyerhetek is?
Az ELTE hallgatói 2013-ban hetedik alkalommal vehetnek részt a trendence Graduate Barometer Europe felmérésben. Határidő: 2014. február 10. Részletek »
   
  © 2 0 0 8 - 2 0 1 4   E L T E   M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I   O S Z T Á L Y    M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE 1052 Budapest, Gerlóczy u. 11.    •    Telefon :: 411 6500   •    Webform :: küldje el véleményét!