.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.: Universitas Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominata :.
.: Felvetteknek :. .: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
2014. december 23. kedd
home
Üdvözlünk az ELTE Minőségbiztosítás portálján!
  Hírek, információk
Elindult az OMHV a 2014/2015-ös tanév őszi félévben
A valamennyi kérdőívet kitöltő hallgató a következő féléves rangsorolásos kurzusfelvétel során 8 pluszpontot kap. A kérdőívek kitöltésére a 2014/2015-ös tanév őszi félévében 2014. december 15. 00:00 és 2015. január 29. 23:59 között van lehetőség. Részletek »
Közlemény - Nem releváns OMHV üzenetek a 2014/15 őszi félévben
Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a korábban "Értesítés kitölthető kérdőívről: Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (<Kar>) - 2014/15 őszi félév" tárgyú üzenetek tévesen kerültek megjelenítésre a Neptunban, ezért kérjük, szíveskedjen figyelmen kívül hagyni azokat! Részletek »
Felmérés az egyetemi szolgáltatásokról 2014.
A Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály idén első alkalommal bonyolít le az egyetemi szolgáltatásokat górcső alá vevő kérdőíves felmérést a hallgatók körében. Ebben az évben az ELTE által nyújtott könyvtári, sport- és karrierszolgáltatások kerültek fókuszba. Részletek »
OMHV a 2013/2014-es tanév tavaszi félévében
A kérdőívek kitöltésére a 2013/2014-es tanév tavaszi félévében 2014. május 19. 18:00 és 2014. július 03. 23:59 között van lehetőség. (Folyamatosan frissül!) Részletek »
Közlemény
Közlemény a 2014. évi „DPR Online felméréshez” kapcsolódó ajándéksorsolás szabályai kapcsán. Részletek »
   
  © 2 0 0 8 - 2 0 1 4   E L T E   R E K T O R I   H I V A T A L   M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I   O S Z T Á L Y    M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.    •    Telefon :: 411 6500   •    Webform :: küldje el véleményét!