.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.: Universitas Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominata :.
.: Felvetteknek :. .: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
2015. augusztus 1. szombat
home
Üdvözlünk az ELTE Minőségbiztosítás portálján!
  Hírek, információk
Elindult a 2014/2015-ös tanév tavaszi félévének OMHV felmérése
A kérdőívek kitöltésére a 2014/2015-ös tanév tavaszi félévében 2015. május 19-től 2015. július 2. éjfélig van lehetőség a NEPTUN-ban. A kérdőívet kitöltő hallgatók a következő féléves rangsorolásos kurzusfelvétel során 8 plusz pontot kapnak, abban az esetben, ha minden számukra elérhető véleményezhető kérdőívet kitöltöttek. Részletek »
A másik oldal – avagy miért mondjunk véleményt?
A Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztálya 2014. november 12-23. között bonyolította le az első egyetemi szolgáltatásokról szóló hallgatói felmérést, mely ez alkalommal az Egyetem könyvtári, sport- és karrierszolgáltatásait helyezte fókuszba. A felmérésről Pór Dorottyát, a Minőségbiztosítási Osztály vezetőjét, és a felméréshez kapcsolódó nyereményjáték két nyertesét kérdeztük. Részletek »
Tíz százalékkal magasabb kitöltési arány az OMHV-n
A hallgatók az őszi szemeszterben is értékelték oktatóik munkáját. A 2015. január 30-i adatok szerint a hallgatók a Neptunban elérhető kérdőívek közel 68%-át töltötték ki, az előző szemeszterben ez az arány 57%-os volt. A karok versenyét ismét az IK nyerte. Részletek »
  Videó
ELTE Reklámfilm
2014 őszén több mint harminc ELTE-s hallgató és oktató szereplésével készült el az Egyetem új reklámfilmje. Részletek »
   
  © 2 0 0 8 - 2 0 1 4   E L T E   R E K T O R I   H I V A T A L   M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I   O S Z T Á L Y    M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.    •    Telefon :: 411 6500   •    Webform :: küldje el véleményét!